Chirurgia

Chirurgia wyrostka zębodołowego.

Usuwanie zębów.

Począwszy od podstawowych (zewnątrzzębodołowych) metod usuwania zębów do bardziej skomplikowanych (separacja, ekstrakcje chirurgiczne). Leczenie powikłań poekstrakcyjnych (np. stany zapalne, przetoki ustno-zatokowe)

Zaopatrzenie zębodołów poekstrakcyjnych przed planowanym uzupełnieniem powstałego ubytku zęba klasycznymi metodami protetycznymi lub z zastosowaniem wszczepów, celem uzyskania jak najlepszego efektu czynnościowego i estetycznego.

Usuwanie wierzchołków korzeni (resekcja wierzchołka). Usuwanie zmian zapalno-wytwórczych (np. torbiele) .

Chirurgia przedprotetyczna.

Zabiegi korekcyjne w zakresie kości (np. plastyka kości) i tkanek miękkich (np. pogłębienie przedsionka celem poprawy utrzymania protezy, korekta znikłego wyrostka z zastosowaniem przeszczepów). Zabiegi w zakresie zębów (usuwanie korzeni, korzeni z fragmentem korony, wydłużanie koron itp.), umożliwiające ich protetyczną odbudową, gdzie alternatywą jest tylko usunięcie zęba.

Chirurgia związana z leczeniem ortodontycznym.(przy współpracy z lekarzem prowadzącym)

Obejmuje usuwanie i odsłanianie zębów zatrzymanych czy dodatkowych, zabiegi w zakresie tkanek miękkich (np. plastyka wędzidełek warg i języka) wykonywane metodami tradycyjnymi lub z zastosowaniem laserów diodowych.

Chirurgia błon śluzowych.

Pobieranie wycinków lub usuwanie zmian zapalno-wytwórczych (np. torbiele) w zakresie błony śluzowej jamy ustnej.

Chirurgia urazowa.

Leczenie urazów zębów oraz kości szczęk i żuchwy.

 

Często stosowaną metodą wspomagającą leczenie chirurgiczne i implantoprotetyczne jest użycie fibryny bogatopłytkowej PRF.

Jest to prosty w pozyskaniu materiał z krwi własnej pacjenta pobierany bezpośrednio przed lub w trakcie zabiegu, a następnie przygotowywany w Wirówce hematokrytowej.

Stymuluje gojenie oraz odbudowę tkanek  poprzez sieć fibrynową , powolne uwalnianie czynników wzrostu. Obecność tych białek w znaczący sposób przyspiesza gojenie, zwłaszcza w krytycznej fazie pierwszych dni po zabiegu.

Menu