Implanty

Metoda leczenia polegająca na uzupełnieniu brakujących zębów implantami (wszczepami).

Uzupełnienie implantoprotetyczne składa się z części śródkostej (wszczep) oraz części naddziąsłowej w formie korony (mostu), zatrzasków lub belek w zależności od rozległości braków zębowych, warunków anatomicznych i oczekiwań pacjenta. Najpowszechniejszym materiałem z którego wykonane są implanty to tytan, a część naddziąsłowa z tytanu, cyrkonu, porcelany lub kompozytu.

Podstawowymi wskazaniami do zastosowania implantów są:

  • brak pojedynczego zęba
  • braki skrzydłowe (odcinki boczne)
  • bezzębie całkowite

Zaletami zastosowania leczenia implantologicznego są:

  • wyeliminowanie zastosowania protez ruchomych (wyjmowanych) , szczególnie w przypadkach ich nietolerowania przez pacjenta
  • uniknięcie szlifowania zębów w celu zastosowania uzupełnienia stałego (most)
  • poprawa stabilizacji protez ruchomych
  • natychmiastowe i wczesne leczenie implantologiczne zabezpiecza przed zanikiem kości występującym po usunięciu zęba

W niektórych przypadkach wszczepienie implantu musi być uzupełnione lub poprzedzone zabiegami odbudowującymi kość i/lub tkanki miękkie.

Zwiększenie ilości kości uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiednich technik chirurgicznych (np. podniesienie dna zatoki szczękowej, rozszczepienie wyrostka) oraz biomateriałów lub przeszczepów kości własnej w formie granulatu lub bloków kostnych.

Zaburzenia w zakresie tkanek miękkich koryguje się stosując różnorodne techniki operacyjne najczęściej połączone z własnopochodnym przeszczepem błony śluzowej lub preparatami pochodzenia zwierzęcego. Celem uzyskania jak najlepszych wyników leczenia odtwórczego w zakresie kości i tkanek miękkich często stosujemy dodatek fibryny bogatopłytkowej (PRF) uzyskanych z krwi własnej pacjenta.

W każdym przypadku leczenie implantologiczne poprzedzone jest dokładną diagnostyką kliniczną uzupełnioną badaniami radiologicznymi, na bazie których następuje planowanie leczenia w systemie Sim-plant (wirtualne wprowadzenie implantów) z możliwością stworzenia szablonów pomocnych do precyzyjnego umieszczenia implantów.

Większość pacjentów kwalifikuje się do leczenia implantologicznego. Należy jednak pamiętać, o istnieniu przeciwwskazań ogólnych i miejscowych do w/w leczenia (weryfikacja następuje w czasie wstępnych wizyt konsultacyjnych).

Menu