Protetyka stomatologiczna

Jest działem stomatologii zajmującym się naprawą i uzupełnieniem zniszczeń będących efektem zaniedbań zdrowotnych Pacjentów.

Obecnie postęp technologiczny umożliwia zastosowanie procedur i materiałów perfekcyjnie naśladujących uzębienie naturalne, co jest ważne dla dobrego samopoczucia pacjenta, umożliwia również odtworzenie prawidłowego funkcjonowania układu stomatognatycznego, ruchu i obciążeń co jest nadrzędnym celem leczenia.

W wyniku badania i oceny klinicznej popartej analizą modeli diagnostycznych oraz badaniami radiologicznymi, ustalana jest optymalna metoda rekonstrukcji brakujących zębów.

Plan taki w razie potrzeby konsultowany jest z lekarzami innych specjalności (ortodonta, endodonta, chirurg) a następnie przedstawiony Pacjentowi. Niekiedy konieczne jest wypracowanie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami pacjenta a zakresem zabiegów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Wówczas pomocne są metody symulacji komputerowej uzupełnień oraz rekonstrukcji pokazowej na modelach.

W arsenale prac protetycznych mamy uzupełnienia stałe: korony, mosty, licówki, inlay, onlay -prace te mogą być wykonane na podbudowie metalowej (stal, tytan, złoto), lub bezmetalowe na tlenku zirkonu, lub innej podbudowie ceramicznej.

Uzupełnienia ruchome to protezy akrylowe, szkieletowe (metalowe) zaopatrzone w różne elementy mocujące: klamry, zasuwy, zatrzaski.

Szyny relaksacyjne- zapobiegają ścieraniu nocnemu zębów, ochronne ratują zęby przed urazami w trakcie uprawiania sportów.

Menu